Volné termíny a objednávka

V našem kalendáři snadno najdete dostupná místa vyhovující Vašim aktivitám – CAT-SKI, HELI-SKI či SKIALPINISMUS. Neváhejte se tedy ptát a objednat si pobyt na našich freeridových základnách. Pro objednávku můžete použít objednávkový systém na stránkách www.catski.eu, mail mountainski@catski.eu  či telefon. Rezervace Vašeho pobytu je platná po objednání – zamluvení volného místa, potvrzení zamluveného místa a zaplacení zálohy 500 EUR na základě doručených pokynů k platbě. Poté Vám bude zasláno potvrzení o rezervaci (rezervační smlouva) mailem spolu s pokyny k dodatečné platbě.  Doplatek celkové částky je splatný 60 dní před počátkem Vašeho pobytu.  Po připsání celkové platby na účet společnosti Vám bude zaslána smlouva o rezervaci na freeridových základnách v Gruzii. Pokud záloha či doplatek nejsou připsány na účet společnosti v řádném termínu, má společnost právo odstoupit od rezervační smlouvy a tuto rezervaci zrušit. Rezervační poplatek – záloha v takovémto případě nebude vrácena. Rezervace zhotovená méně než 60 dní před počátkem Vašeho pobytu vyžaduje zaplacení celé částky (na základě pokynů k platbě).

 

Zrušení pobytu a náhrady

Pokud dojde ke zrušení Vaší rezervace více než 60 dní před započetím Vašeho pobytu na freeridových základnách, bude Vám záloha vrácena na účet, ze kterého byla platba odeslána. Ze zálohy bude odečten administrativní poplatek 50 EUR.

Pokud bude rezervace zrušena méně než 60 dní před započetím Vašeho pobytu, nebudou Vám záloha – rezervační poplatek - či zaplacená částka navráceny zpět. V případě že najdete za sebe náhradu, společnost převede rezervační smlouvu na Vašeho náhradníka po potvrzeném souhlasu obou stran. Neručí však za finanční vyrovnání mezi původním klientem a náhradníkem.

Za zrušení rezervace ze zdravotních důvodů klienta nenese společnost Mountain Ski žádnou odpovědnost a podmínky pro navrácení zaplacené částky jsou ve stejném režimu. Pro takovéto případy existuje pojištění a je jen na Vás, zda takovou možnost u některé z pojišťoven využijete.

V případě špatných sněhových či lyžařských podmínek, nevrací společnost žádné prostředky ani nedochází ke zlevnění služeb. Stejně tak společnost  nevyžaduje příplatky za nadstandardní lyžování v hlubokém prašanu za naprosto jasného slunečního svitu :-).

Za extrémně nevhodného počasí pro lyžování či nebezpečí ohrožení života či při technické poruše rolby, kdy společnost nebude schopna zajistit náhradní řešení, společnost po vlastním uvážení a dohodě s guidem navrací 100 EUR/ den pro programy CATSKI a 900 EUR/den pro HELI-SKI program.

Pojištění

Od všech našich klientů vyžadujeme mít uzavřené pojištění sportovních aktivit pro případ úrazu po celou dobu pobytu. Doporučujeme pojištění OEAV, DAV – Alpenverein, které zajišťuje pojištění pro tento druh volnočasových outdoorových aktivit po celý rok a působí i v dané oblasti.

S jinou pojišťovnou prozatím nemáme zkušenosti.

Bez řádného pojištění nebude žádnému účastníkovi umožněno účastnit se sportovních aktivit!

Na počátku pobytu bude každému účastníkovi předloženo k podpisu prohlášení o vlastní odpovědnosti při účasti na daných sportovních aktivitách a každý účastník si je vědom dané míry vlastního rizika.

 

GDPR

Od všech našich klientů získáváme jen ty údaje, které jsou nutné k uzavření smlouvy o poskytnutí služeb a které mohou být nezbytné k zajištění záchranné akce a případné řízení s danou pojišťovnou klienta. Se všemi údaji je nakládáno nanejvýš diskrétně a údaje nejsou nikde zveřejněny ani použity nad rámec smlouvy.

Použitý obrazový materiál je zpracováván jen v souvislosti se sportovními aktivitami naší společnosti a pro její propagaci. Uzavřením smlouvy o poskytnutí našich služeb souhlasíte s použitím a zpracováním obrazového materiálu a údajů v rámci naší společnosti. Za projevenou důvěru předem děkujeme.

 

* společnost = gurzínská společnost CHG LLC